Label Cloud


Powered By:Blogger Widgets

Tuesday, October 26, 2010

Nutag by Zulsar

A song interpreted by the late Zulsar

1 comment:

Олхонууд Д.Лхагвасүрэн said...

Гайхалтай хөөмийлжээ, одоо борооны дараах мөөг шиг олон болоод байгаа хөөмийнчинцрүүд сонсмоор юм.